International Arya Mahasammelan 2018, Delhi
Day Wise Events Schedule
Venue Events
Dhwajarohan Ground
Dhawjarohan
(10:15 am - 10:30 am)
Main Hall
Inauguration Ceremony
(10:30 am - 1:30 pm)
Ved Sammelan
(2:00 pm - 4:00 pm)
Andhvishwas Nivaran Sammelan
(4:30 pm - 7:00 pm)
Arya Veer Sammelan
(7:00 pm - 9:00 pm)
Bhajan evm Geet Sandhya
(9:00 pm - 11:00 pm)
Yajshala 1 : Main Yajshala
Exhibition Ground
Laghu Gurukul
Purnkalik Yagya - Laghu Gurukul
(9:30 am - 4:30 pm)
Hall 1 : Baalveer Haqiqat Rai Sabhagar
Kidz Zone
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 2 : Mata Amritbai Sabhagaar
MOTHER'S CORNER
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 3 : Swami Satya Prakash Sabhagaar
Power Point Presentation
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 4 : Pt. Ganga Prasad Upadhayay Sabhagaar
Vishyaanusar Vyakhyanmala
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 5 : Pt. Gurudutt Vidhyarthi Sabhagaar
Hall 6 : Aacharya Baldev Sabhagaar
Vishesh Charcha
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 7 :Vishuddha Sabhagaar
Vishwaaryam Sabhagaar
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 8 :Br. Raj Singh Arya Sabhagaar
Pradarshini Hall
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 9 : Pt. Ramchandra Dehalvi Sabhagaar
Shanka Samadhan Satra
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 10 : Mahatma Narayan Swami Sabhagaar
Hall 11 : Mata Chanan Devi Chikatsalaya (Mata Channan Hospital)
Mata Chanan Devi Hospital
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 12: Pt. Loknath Vachashpati Sabhagaar
Vibhinn Sanskritik Programme
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 13 : Amanati Ghar ( Cloak Room)
Cloak Room
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 14 : Pt. Phoolchand Sharma
Hall 15 : Pt. Shukraraj Shastri Sabhagaar
Hall 16 : Shri Guru Virjanand Sabhagaar
Dhyan evm Yog Prashikshan
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 17 : Pt. Ashanand Sabhagaar
Hall 18 : Pt. Lekhram Sabhagaar
Lekhak Manch
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 19 : Mohan Lal Mohit Sabhagaar


International Arya Mahasammelan 2018, Delhi
Day Wise Events Schedule
Venue Events
Dhwajarohan Ground
Main Hall
Nirantar Kriyasheel Arya Samaj
(10:30 am - 11:30 am)
Arya Mahila Sammelan
(2:00 pm - 4:00 pm)
Laghu Natika
(6:00 pm - 7:00 pm)
Virat Kavi Sammelan
(7:00 pm - 9:30 pm)
Yajshala 1 : Main Yajshala
Exhibition Ground
Laghu Gurukul
Purnkalik Yagya - Laghu Gurukul
(9:30 am - 4:30 pm)
Hall 1 : Baalveer Haqiqat Rai Sabhagar
Kidz Zone
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 2 : Mata Amritbai Sabhagaar
Mother's Corner
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 3 : Swami Satya Prakash Sabhagaar
Power Point Presentation
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 4 : Pt. Ganga Prasad Upadhayay Sabhagaar
Vishyaanusar Vyakhyanmala
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 5 : Pt. Gurudutt Vidhyarthi Sabhagaar
Hall 6 : Aacharya Baldev Sabhagaar
Vishesh Charcha
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 7 :Vishuddha Sabhagaar
Vishwaaryam Sabhagaar
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 8 :Br. Raj Singh Arya Sabhagaar
Pradarshini Hall
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 9 : Pt. Ramchandra Dehalvi Sabhagaar
Shanka Samadhan Satra
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 10 : Mahatma Narayan Swami Sabhagaar
Hall 11 : Mata Chanan Devi Chikatsalaya (Mata Channan Hospital)
Mata Chanan Devi Hospital
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 12: Pt. Loknath Vachashpati Sabhagaar
Sanskritik evm Sangeet Prastuti
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 13 : Amanati Ghar ( Cloak Room)
Cloak Room
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 14 : Pt. Phoolchand Sharma
Vaivahik Parichay Sammelan
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 15 : Pt. Shukraraj Shastri Sabhagaar
Hall 16 : Shri Guru Virjanand Sabhagaar
Dhyan evm Yog Prashikshan
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 17 : Pt. Ashanand Sabhagaar
Hall 18 : Pt. Lekhram Sabhagaar
Lekhak Manch
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 19 : Mohan Lal Mohit Sabhagaar


International Arya Mahasammelan 2018, Delhi
Day Wise Events Schedule
Venue Events
Dhwajarohan Ground
Main Hall
Bhajan, Dhyan evm Aadhyatmik Dhyan
(9:15 am - 10:00 am)
Rashtra Chintan Sammelan
(10:30 am - 1:30 pm)
Vishwa Arya Samaj Sammelan
(1:30 pm - 4:00 pm)
Vishwa Arya Samaj Sammelan
(1:30 pm - 4:00 pm)
Arya Parivar Sammelan
(4:30 pm - 6:00 pm)
Arya Parivar Sammelan
(4:30 pm - 6:00 pm)
Arya Samaj Sewakarya Sammelan
(7:00 pm - 9:00 pm)
Vishist Bhajan Sandhya
(9:00 pm - 11:00 pm)
Yajshala 1 : Main Yajshala
Exhibition Ground
Laser Show
(6:30 pm - 7:30 pm)
Laghu Gurukul
Purnkalik Yagya - Laghu Gurukul
(9:30 am - 4:30 pm)
Hall 1 : Baalveer Haqiqat Rai Sabhagar
Kidz Zone
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 2 : Mata Amritbai Sabhagaar
Mother's Corner
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 3 : Swami Satya Prakash Sabhagaar
Power Point Presentation
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 4 : Pt. Ganga Prasad Upadhayay Sabhagaar
Vishyaanusar Vyakhyanmala
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 5 : Pt. Gurudutt Vidhyarthi Sabhagaar
Hall 6 : Aacharya Baldev Sabhagaar
Yagya Vigyan Sangoshti
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 7 :Vishuddha Sabhagaar
Hall 8 :Br. Raj Singh Arya Sabhagaar
Pradarshini Hall
(10:00 am - 8:00 am)
Hall 9 : Pt. Ramchandra Dehalvi Sabhagaar
Shanka Samadhan Satra
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 10 : Mahatma Narayan Swami Sabhagaar
Hall 11 : Mata Chanan Devi Chikatsalaya (Mata Channan Hospital)
Mata Chanan Devi Hospital
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 12: Pt. Loknath Vachashpati Sabhagaar
Vibhinn Sanskritik Programme
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 13 : Amanati Ghar ( Cloak Room)
Amanati Room (Cloak Room)
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 14 : Pt. Phoolchand Sharma
Vaivahik Parichay Sammelan
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 15 : Pt. Shukraraj Shastri Sabhagaar
Hall 16 : Shri Guru Virjanand Sabhagaar
Dhyan evm Yog Prashikshan
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 17 : Pt. Ashanand Sabhagaar
Hall 18 : Pt. Lekhram Sabhagaar
Lekhak Manch
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 19 : Mohan Lal Mohit Sabhagaar


International Arya Mahasammelan 2018, Delhi
Day Wise Events Schedule
Venue Events
Dhwajarohan Ground
Main Hall
Sankalp Satra
(10:00 am - 11:00 am)
Yajshala 1 : Main Yajshala
Exhibition Ground
Laghu Gurukul
Purnkalik Yagya - Laghu Gurukul
(9:30 am - 4:30 pm)
Hall 1 : Baalveer Haqiqat Rai Sabhagar
Kidz Zone
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 2 : Mata Amritbai Sabhagaar
Mother's Corner
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 3 : Swami Satya Prakash Sabhagaar
Power Point Presentation
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 4 : Pt. Ganga Prasad Upadhayay Sabhagaar
Vishyaanusar Vyakhyanmala
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 5 : Pt. Gurudutt Vidhyarthi Sabhagaar
Hall 6 : Aacharya Baldev Sabhagaar
Yagya Vigyan Sangoshti
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 7 :Vishuddha Sabhagaar
Hall 8 :Br. Raj Singh Arya Sabhagaar
Pradarshini Hall
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 9 : Pt. Ramchandra Dehalvi Sabhagaar
Shanka Samadhan Satra
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 10 : Mahatma Narayan Swami Sabhagaar
Hall 11 : Mata Chanan Devi Chikatsalaya (Mata Channan Hospital)
Mata Chanan Devi Hospital
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 12: Pt. Loknath Vachashpati Sabhagaar
Vibhinn Sanskritik Programme
(10:00 am - 6:00 pm)
Hall 13 : Amanati Ghar ( Cloak Room)
Amanati Room (Cloak Room)
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 14 : Pt. Phoolchand Sharma
Hall 15 : Pt. Shukraraj Shastri Sabhagaar
Hall 16 : Shri Guru Virjanand Sabhagaar
Dhyan evm Yog Prashikshan
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 17 : Pt. Ashanand Sabhagaar
Hall 18 : Pt. Lekhram Sabhagaar
Lekhak Manch
(10:00 am - 8:00 pm)
Hall 19 : Mohan Lal Mohit Sabhagaar